Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :
 

Magyar nyelven    Slovensky jazik

 

Dávnejšie správy: 

október 2018.

   Slovenský Večierok
 Výlet Vacovskej slovenskej samosprávy do Malého Kereša
   Deň Slovenských Novinárov 

szeptember 2018.
   Delegácia z Nápravnovýchovného ústavu Vacov 
   Folklórny súbor Tradícia z Nitra-Dražoviec
   Jazykový kurz 

Vacovská Slovenská Samospráva
srdečne pozýva Vás s Vašou rodinou

dňa 21-ho októbra 2017. o 17:00 hodine
do Osvetového strediska Imricha Madácha na
Slovenské večierok
V programe vystúpi : akordeonový orchester DUA VENTE z Trenčianských Teplíc
Vstup voľný

Nové správy:

Slovenské Vianoce >>>>>>

28.09.2016.
   Slovenský jazykový kurz
11.10.2016.
   Výlet do Banskej Bystrice
17.12.2016.
   Slovenské Vianoce
 
Vacovská Slovenská Samospráva srdečne pozýva Vás s Vašou rodinoudňa 17-ho decembra 2016. o 17:00 hodine
do Osvetového strediska Imricha Madácha na
Slovenské Vianoce
V programe vystúpi : folklórny súbor Tradícia  Nitra-Dražovce
Vstup voľný

V septembri bezplatný jazykový kurz pre začiatočníkov

prihlásiť sa:
Mária Menczerová tel: 20/824 2096
email : menczne@gmail.com
 
Aprila
- Stretnutie podnilkateľov
- Koncert akordeonovej kapely Dua Vente z Trenčianských Teplíc
 
Marec
- Cyklisty z Dubnice nad Váhom

19-ho decembra 2015. o 17.-tej hodine  Slovenské Vianoce (V programe vystúpi folklórny súbor Ponitran)
Osvetové stredisko
 

3. aug. 2015.

Nové správy:

Jún
Ciklisti z Dubnice nad Váhom vo Vacove
 
Júl
Vacovský národnostný plenér

14. jan. 2015.

Nové správy:

Slovenské Vianoce >>>>>>
 
Štastný nový rok!

25. nov. 2014.

Nové správy:

Dr. Július Alt dostal vyznamenanie Cyrila a Metoda >>>>>>

25. nov. 2014.

Nové správy:

13-ho decembra 2014. o 17.-tej hodine  Slovenské Vianoce
Osvetové stredisko
 

11. sept. 2014.

Nové správy:

Vacovské impresie, Úsmev

25. jún. 2014.

Nové správy:

V rámci podujatia Vacovská Svetská Veselica versináž z diel Národnostného výtvarného tábora v galerii Osvetového Strediska

Začiatkom októbra budú voľby do národnostných samospráv. V osvetovom stredisku usporidame tzv. Volebný večierok. V programe vystúpi akordeonová skupina  Úsmev z Trenčianských Teplíc. 


„Lúčim sa s Vami drahí mojí

Ruky stísk Vám, nemôžem dať
srdce mi dotlklo, odišli sily
lúčim sa s každým, kto ma mal rád"

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 27. februára  2014.  vo veku nedožitých 77 rokov nás navždy opustil  prvý predseda Celoštátnej Slovenskej Samosprávy, poslanec Vacovskej slovenskej Samosprávy         
MICHAL MATA

Česť jeho pamiatke !
Nekrolog si môžete prečítať na webovej stránke VSS   >>>>>

 

15. nov. 2013.

Nové správy:

Vysoké vyznamenanie v Dubnici nad Váhom dr. Júliusovi Altovi  >>>>>
Slovenské Vianoce  14.12.2013.

 

10. nov. 2013.

Nové správy:

Výtvarný umelci z Otrokovíc v Galerii Átrium  >>>>>

 

31. aug. 2013.

Nové správy:

Vacovské  nálady  >>>>>

18. máj. 2013.

Nové správy:

Výstava fotoklubu Beseda z Otrokovíc
Slovenský jazykový kurz
  >>>>>
 

12. jan. 2013.

Nové správy:

Slovenské Vianoce  >>>>>
 

06. jan. 2013.

Úspešný vstup do nového roku, všetko dobré, pevné zdravie, mnoho úspechov a radosti!

  

23. okt. 2012.

Nové správy:

Slovenský deň Vacovskej diecézy  >>>>>
Jazykový kurz  >>>>>
 

20. sept. 2012.

Nové správy:

Vacovské impresie  >>>>>
Svätoštefanské oslavy  >>>>>
Súbeh  >>>>>

25. maj. 2012.

Nové správy:

Rozmanité Madˇarsko - Rozmanitá Europa.   >>>>>

Medzinárodná mládežnícka konferencia    >>>>>
 

3. jan. 2012.

Štastný nový rok!
  

3. jan. 2012.

Nové fotky (galérie) - Slovenské Vianoce    >>>>>

3. nov. 2011.

17.-ho decembra usporiadame tradičné podujatie Slovenské Vianoce. V programe vystúpi folklórny súbor  MÁJ  z Piešťan.
Členovia súboru, amatéri-nadšenci, propagujúc ľudové tradície, sú rôzneho veku a  vzdelania. Od svoju vzniku na jeseň 1996 absolvoval súbor mnoho vystúpení.( Turecko, Rakúsko, Poľsko, Madˇarsko, Brazília, Anglicko, Holandsko )
Program súboru pozostáva z piesní a tancov rôznych regiónov Slovenska.
FS MÁJ  má spevácku, hudobnú a tanečnú zložku.
  

3. nov. 2011.

Nové správy:

3.-ho októbra na Radnici primátor  Fördős Attila a dr. Július Alt predseda vacovskej slovenskej samosprávy privítali delegáciu z Trnavy.    >>>>>

 

19. aug. 2011.

Nové správy:

Vacovské Svetské Radovánky     >>>>>

Vacovské Nálady    >>>>>

    

8. jún. 2011.

Nové správy:

Škola a diskriminácia     >>>>>

Rozmanité Madˇarsko - Rozmanitá Europa    >>>>>

    

9. apr. 2011.

Nové fotky (galérie) - Otvorenie výstavy

4. apr. 2011.

8-ho apríla  Medzinárodná Mláde¾nícká Konferencia „Vylúèení“. Hlavný patronát: Peter Weis veµvyslanec Slovenskej Republiky
 
05-ho mája deò „Rovnos» príle¾itostí“ v Osvetovom stredisku Imricha Madácha
Vystúpi folkórny súbor z Èuváru.
  

2. febr. 2011.

Zalozila sa Celoštátna Slovenská Samospráva, jej èlnom sa stal Dr. Július Alt predseda Vacovskej Slovenskej Samosprávy 

  

22. dec. 2010.

Vám Veselé Vianoce a šťastný Nový Rok! 

   

22. dec. 2010.

Nové fotky (galérie) -  Slovenské Vianoce

   

8. dec. 2010.

Nové správy:

Slovenské Vianoce    >>>> 

  

13. a 14. nov. 2010.

Nové fotky (galérie)

 

28. okt. 2010.

Nové správy:

Komunálnych volieb >>>>>  VVV    >>>>>

  

13. sept. 2010.

Nové správy:

Slovenský jazykový kurz od.1-ho októbra    >>>>>

13. sept. 2010.

Nové správy:

Komunálnych volieb    >>>> 

     

13. sept. 2010.

Nové správy:

Slovenský deň Vacovskej diecézy    >>>>>

 

14. apr. 2010.

Nové správy:

Jarnom Umeleckom Festival, mali zasadanie

(Udalosti)
 

26. jan. 2010.

Nové správy:

Šťastlivý Nový Rok! 

   

Slovenské Vianoce

(Udalosti, Galeria)
 

25. dec. 2009.

Nové správy:

Vesele Vianoce!

   

19. okt 2009.

Nové správy:

18.-ho decembra usporiadame tradičné podujatie Slovenské Vianoce, na ktorú sme pozvali   folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice.


Na pozvanie Sarvašskej slovenskej samosprávy  náš päťčlenný poslanecký zbor zavítal do Sarvaša ...
(Udalosti, Galeria)
 
O tradičný kurz slovenského jazyka, ktorú usporiada naša samospráva, je veľký záujem...
(Udalosti, Galeria)
 

3. okt 2009.

Nové správy:

1. Členovia samosprávy 8.-ho októbra cestujú do Sarvaša na pozvanie tamojšej samosprávy, opätujúc tým návštevu Sarvašanov.

  
2. Koncom októbra sa začína slovenský jazykový kurz pod vedením Michala Matu pre začiatočníkov a pre pokročilých.

3. 18.-ho decembra usporiadame tradičné podujatie Slovenské Vianoce, na ktorú sme pozvali folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice.
 

6. júl 2009.

Nové správy a fotky.

   

9. april 2009.

Nové správy a fotky: Slovenský Večierok

   

23. marec 2009.

Nové správy a fotky: Návšteva 

   

21. marec 2009.

Vacovská Slovenská Samospráva srdečne pozýva Vás s Vašou rodinou
Dňa 4-ho apríla 2009. o 18:00 hodine do vacovského Osvetového Strediska Madách Imre na
Slovenský Večierok
V programe vystúpi: Folklórny súbor Partizán zo Slovenskej Lupče / Vstup volný 

  

17.február 2009.

Nové správy: Videó (Tlač-media) 

 

5.január 2009.

Nové správy a fotky: Slovenské Vianoce

24.december 2008.

Vám Veselé Vianoce a šťastný Nový Rok! 

 

9.december 2008.

Nové správy: tohoročná finančná podpora nadácií 

 

7.december 2008.

Nové správy: Členka našej samosprávy Mária Menczerová dostala cenu  "Za našu národnosť " a zachovávanie tradícií, ktorú založili na pamiatku Anky Hudecovej.

  

1.december 2008.

Nové správy: Súťaž vo varení leča , kurz slovenského jazyka

 

21. november 2008.

Vacovská Slovenská Samospráva Srdečne pozýva Vás a Vašu milú rodinu do Osvetového Strediska Imricha Madácha Dňa 19-ho decembra 2008. o 18:00 hodine na Slovenské Vianoce. V programe vystúpi: folklorný súbor VRšATEC z Dubnice.

   

7.september 2008.

Vacovský Podunajský Regionálny spolok usporiada 13.-ho septembra na hlavnom námestí  IV.festival vo varení leča.
V kultúrnom programe vystúpi m.i. aj 30 členná akkordeonová skupina z Trenčianských Teplíc.

 

30.august. 2008.

Nové fotky v galérii. (Teranoch Národnostný deň)

  

15.august 2008.

Nové správy: Teranoch Národnostný deň, Vacovských Svetských Radovánkach, chamuľovom festiváli v Jače

 

6.jún. 2008.

Nové fotky v galérii.  
 

27.máj. 2008.

Vacovská Slovenská Samospráva srdečne pozýva Vás s Vašou rodinou dňa 31-ho mája 2008. o 18.00 hodine do osvetového strediska Madách Imre na Slovenský Večierok.
V progame vystúpi tanečný súbor Tessedik zo Sarvaša.
Vstup voľný
   

3.april 2008.

Nové fotky v galérii.
  

1.april 2008.

Deň mikroregionu horn.údolia Galgy
4. výročie podpísania zmluvy o družobnom styku medzi mestami šahy a Vác
 

9.marec 2008.

Nové fotky v galérii.  

 

24.jan.2008.

18. februára zasadnutie samosprávy
Máj -  Slovenský Národnostný Večierok – vystúpi Tanečná skupina Tesedik zo Sarvaša
Koncert – vystúpia umelci zo Slovenska

  

24.jan.2008.

Nové fotky v galérii.

  

29.dec.2007.

Nové správy: Slovenské Vianoce, na slávnostný program pri príležitosti vstupu do schengenského priestoru..., Nové fotky v galérii. 
 

12.nov.2007.

Vacovská Slovenská Samospráva srdečne pozýva Vás s Vašou rodinou Dňa 14-ho decembra 2007. o 18:00 hodine do vacovského Osvetového Strediska Madách Imre na večierok Slovenské Vianoce
V programe vystúpi: folklórny súbor Partizán (Slovenská Republika)
Vstup volný.
  

30.sept.2007.

Nové fotky v galérii.
 

26.sept.2007.

Nové fotky v galérii.
  

2.sept. 2007.

28-ho septembra v Osvetovom stredisku Imricha Madácha usporiadame Národnostný Večierok, na ktorom sa vystúpi folklorná skupina z Ečeru.
  

2.sept. 2007.

22-ho septembra na Hlavnom námestí vystúpi akkordeonová skupina Smile z Dubnice. Muzikantov odprevadí exprimátor pán Juraj Červinka.

 

2.sept. 2007.

8-ho septembra sa usporiada po druhý krát fesztivál vo varení leča, na ktorom sa zúčastnia aj členovia slovenskej samosprávy.   

8.júl.2007.

Nové správy: Veľvyslanec SR Juraj Migaš býva častým hosťom vo Váci, ale teraz sa po prvýkrát stretol s vedením mesta.
  

19.jún.2007.

Nové správy: Obecný deň vo Vácegreši, Stretnutie poslaneckýh zborov (šahy, Dubnica, Vác), Atletické preteky v Dubnici

  

19.jún.2007.

Nové fotky v galérii.
 

14.máj 2007.

16.mája privítame na návštevu poslancov Sarvašskej slovenskej samosprávy.

  

13.máj 2007.

7-ho mája Slovenská samospráva mala zasadanie.

 

9.april 2007.

5.-ho apríla  usporiadali v našom meste slovensko- madˇarské oficiálne priateľské stretnutie poslaneckých zborov družobných miest.

  

9.april 2007.

Na pozvanie riaditeľa Dr.Attilu Ivána Váradiho zavítalo do školy na dvojdňový pobyt 10 žiakov, učiteľov družobnej školy Centrum 1 Dubnica nad Váhom na čele s riaditeľkou RNDr Janou Vargovou z príležitosti osláv menodarcu školy – Karola Földváryho.

 

28.marec 2007.

2-3-ho apríla zavítajú do Vácu na dvojdňový pobyt žiaci družobnej školy Centrum I. Dubnica nad Váhom na čele s riaditeľkou Janou Vargovou z príležitosti osláv menodarcu školy - Karola Földváryho.

  

28.marec 2007.

19-ho marca na  ustanovojúcom zasadnutí  valného zhromaždenia Celoštátnej Slovenskej Samoprávy (39 členná )za predsedu zvolili Jána Fuzika a za zástupkyňu predsedu Etelku Rybovú.
Členom CSS sa stal aj Dr. Július Alt.

 

28.marec 2007.

19-ho marca malo ustanovojúce zasadnutie 9 členné župné národnostné valné zhromaždenie.  Prítomný poslanci za slovenského župného predsedu zvolili Dr.Júliusa Alta.

 

7.marec 2007.

4-ho marca sa uskutočnili voľby do menšinových samospráv, náš  predseda sa dostal do župnej a do  Celoštátnej samosprávy.

  

2.marec 2007.

O našej samospráve je uverejnený článok na vacovskom regionálnom správnom potáli (www.vaconline.hu)

 

27.február 2007.

Na stránku sa dostali kontaky.

   

18.február 2007.

V novinách Váci Napló je článok o zasadnutí samoprávy.

 

13.február 2007.

O našej samospráve je uverejnený článok na vacovskom regionálnom správnom potáli (www.vaconline.hu)

a 14.-ho februára bude reportáž na regionálnej televízii ES (http://www.estv.hu)

  

11. február 2007.

Pripravila sa webová stránka našej samosprávy, ktorá už funguje.