Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazik

.

 

MICHAL MATA (1937-2014)


Dňa 27. februára nás vo veku 77 rokov navždy opustil prvý predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Michal Mata.
Narodil sa 4. februára 1937 v Baňačke. Po skončení slovenskej základnej školi v Novom Meste pod Šiatrom sa dostal do učitelského ústavu v Budapešti.
Spomedzi absloventov učitelského ústavu bol prvý, ktorý sa dostal naspäť do almamateru ako mladý učitel.(1957)
Neskoršie pri práci získal diplom na odbore slovenčina – chémia na vysokej škole pedagogickej v Segedíne. Šesťnásť rokov vyučoval v slovenskej škole a pritom paralelne bol vychovávateľom v internáte. Hnedˇ na začiatko svojho účinkovania nadviazal dlhoročné kontakty so školami na Slovensku.(Poprád, Martin 1959 ).
Zorganizoval kopu domácich a zahraničných táborov.
Štyry roky pracoval aj v československom kultúrnom a informačnom stredisku v Budapešti. Propagoval českú a slovenskú kultúru.
R.1982-om sa dostal na Ministervo školstva v Budapešti, kde účinkoval 11 rokov ako školský referent pre všetky národnosti v Madˇarsku.
Výber z všestrannej práci Michala Matu:
  • príprava učebných osnov a učebníc
  • pripravenie I. školského zákona – 1985
  • prípravenie rôznych ministerských predpisov a nariadení
  • pripravenie národnostného zákona
  • vypracovanie koncepcií pre hosťujúcich učiteľov zo Slovenska
  • výstavba novej budapeštianskej slovenskej školy
  • prestavba sarvašskej slovenskej školy a internátu

Túto prácu vysoko hodnotilo ministerstvo a r.1992  ho vymenovali za vedúceho Národostného oddelenia.
R. 1993 sa stane úradujúcim predsedom Zväzu Slovákov v Madˇarsku. Podporoval myšlienku podľa ktorej ZSM má ostať a fungovať aj po vzniku samospráv.
V r. 1994-om ho demokraticky  zvolili za predsedu Celoštátnej Slovenskej Samosprávy.
Bol aktívnym účastníkom budovania národnostného samosprávneho systému a založenia Celoštátnej Slovenskej Samosprávy, na čele ktorej pracoval štyri roky. Stál pri budovaní novej formy ochrany záujmov Slovákov v Maďarsku. Okrem iného aj jemu môžeme ďakovať, že Slováci majú sídlo najvyššieho voleného zboru v peknej štvrti hlavného mesta a má zásluhy , že v novom sídle sa vybudovali hosťovské izby.
Pokladal za dôležité: vytvoriť každodenné kontakty s domácimi ako aj so slovenskými inštitúciami a úradmi.
Je zakladateľom vyznamenania „Za našu národnosť“.
Seniorské roky strávil aktívne: od založenia sa aktívne zúčastnil v práci Vacovskej Slovenskej Samosprávy, bol jej prvým podpredsedom. Ako člen viedol kurz slovenčiny pre dospelých. Jeho žiaci ho mali radi. Svojou činnosťou si medzi Slovákmi v Maďarsku vydobyl ich lásku a uznanie.
Má dve dospelé deti.
Bol ťažko chorý, ale svoju chorobu prijímal s pokorou. Bol skromný človek, ktorý sa nikdy netlačil dopredu a ktorému vždy záležalo na tom, aby sa okolo neho ľudia dobre cítili.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v úzkom rodinnom kruhu.

Česť jeho pamiatke!