Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazik

.

 

MATA MIHÁLY (1937-2014)


Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2014 február 27.-én életének 77. évében meghalt  MATA MIHÁLY az Országos Szlovák Önkormányzat első elnöke.
1937. február 4-én született Bányácskán. Általános iskolai tanulmányait a sátoraljaújhelyi szlovák iskolában kezdte, majd a budapesti Tanítóképzőben folytatta.
A végzősök közül első volt, aki visszakerült az alma materba tanítani. (1957)
Később munka mellett szlovák-kémia szakos diplomát szerzett a szegedi Tanárképző Főiskolán. 16 évig tanított a szlovák iskolában, párhuzamosan kollégiumi nevelőként is dolgozott.
Hosszú-távú kapcsolatot alakított ki szlovákiai iskolákkal (Poprád, Martin). Számtalan hazai és szlovákiai táborozást, csereüdültetést szervezett a diákoknak.
Ezt követően 4 évig dolgozott a Csehszlovák Kulturális Intézetben. Népszerűsítette a cseh és szlovák kultúrát.
1982-ben az Oktatási Minisztériumba került, ahol 11 évig dolgozott a nemzetiségi osztályon oktatási referensként.
 
A teljesség igénye nélkül az alábbi területeken szerzett elévülhetetlen érdemeket  sokrétű munkájával :
  • tankönyvek, óravázlatok
  • I. nemzetiségi oktatási törvény
  • minisztériumi előírások, határozatok
  • nemzetiségi törvény
  • szlovákiai vendégtanárok működési feltéteinek kidolgozása
  • a budapesti új szlovák általános iskola és gimnázium építése
  • a szarvasi szlovák iskola és kollágium átépítése

Tevékenységét nagyra értékelte a Minisztérium, 1992-ben kinevezték a Nemzetiségi osztály vezetőjévé.
1993-ban  a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnökévé választják. Véleménye szerint a szövetségnek az önkormányzatok megalakulása után is meg kell maradni és működni.
Aktív résztvevője volt a nemzetiségi önkormányzati rendszer megalakulásának, és az Országos Szlovák Önkormányzat megalakulásának, melynek négy évig volt az elnöke. Neki köszönthetően van székháza a legmagasabb választott képviseletnek Buda egy szép negyedében, ahol az irodák mellett vendégszobákat is kialakítottak.
Fontosnak tartotta napi munkakapcsolat kialakítását úgy a hazai, mint szlovákiai intézményekkel, hivatalokkal.
Megalapítója a „Nemzetiségünkért"  kitüntetésnek.
Jó munkakapcsdolatot alakított ki a többi nemzetiségi önkormányzattal is, részt vett üléseiken.
Nyugdíbavonulása után is aktív maradt a nemzetiségi munkában. Megalakulása után képviselője, és elnökhelyettese lett a Váci Szlovák Önkormányzatnak.
Felnőttek részére szlovák nyelvtanfolyamot vezetett. A tanfolyam hallgatói tisztelték, szerették. 
Személyisége, tudása elismerté tette őt a hazai szlovákság körében.
Két felnőtt gyermeke van.
Súlyos betegségét türelemmel viselte.
Végtelenül szerény ember volt, igyekezett mindig a háttérben maradni, mindíg mások érdekeit tartotta fontosnak.
Temetése végakaratának megfelelően szűk családi körben lesz.

Emlékét kegyelettel megőrizzük !