Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


J Ú L I U S   2 0 1 0.


  

Vacovská svetská veselica – pod týmto názvom prebiehala koncom júla v poradí osemnásta šnúra najrôznejších podujatí vo Vacove. Jej súčasťou bola aj výstava výtvarných umelcov Vacovské nálady, ktorú už po štvtrykrát usporiadali štyri menšinové samosprávy- rómska, rusínska, slovenská a ukrajínská. V espresse Dunaj na hlavnom námestí sa uskutočnila výstava Róma Janóa Bariho, Rusína Pétera Puhu, Slováka Štefana Kocku, a Ukrajincov  Alexandra Vojtoviča a Ivanky Vojtovičovej. Slovákov zastupoval Štefan Kocka.
Na výstavu do Vacova priniesol na ukážku svoje diela, ktoré sa zrodili počas jeho návštevy v Afrike.
Počas festivalu sa uskutočnilo niekoľko podujatí, ktoré majú slovenské súvislosti.Vo Vacovskej Galerii Arcus bola výstava kresieb detí z družobného mesta Dubnica nad Váhom.
Vacovská veselica  mala aj dˇalších účastníkov zo Slovenska: v meste vystúpil Folklórny súbor  Mladosť z Dubnice nad Váhom, ktorý sprevádzala do Madˇarska aj delegácia mesta na čele s primátorom Jozefom Gašparikom.

LuNo

Linky: GALERIA