Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


S E P T E M B E R   2 0 1 0.


  

Vacovská slovenská samospráva usporiada jazykový kurz, na ktorý sa môžete zapísať na e-mailovej adrese samosprávy, alebo na mestskej samospráve.
Prihlásiť sa môžete do 01.10.2010. menom a presnou adresou.

  


  

Slovenská samospráva Peštianskej župy, Regionálne kultúrne stredisko v Ečeri a Slovenská samospráva vo Vacove usporiadajú 18. septembra (v sobotu) púť, ktorá sa uskutoční v rámci slovenského dňa Vacovskej diecézy.
Slováci z východnej časti Peštianskej župy vyrazia zo Šáre a cestou sa k nim pridajú veriaci z Ečeru, Rákoškerestúru, Cinkoty, Čemera, Malej Tarče, Kerepešu a Vacova. Púť budú náboženskými piesňami sprevádzať trubači z Újhartyánu. Slováci z Mlynkov, Santova a Čívu, resp. z okolia Tárnoku, Šóškútu a Sejďu pricestujú do Vacova ďalšími autobusmi. Slovensko-maďarsko-latinská svätá omša vo vacovskej katedrále, ktorú budú celebrovať banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž, vacovský biskup Miklós Beer a vacovský pomocný biskup Lajos Varga, sa začne o 12. hodine. Na púti sa zúčastnia spevácky zbor Pilíš, spevácky zbor zo Šáre a Ženský spevácky zbor z Rákoškerestúru. V kultúrnom programe, ktorý sa uskutoční popoludní o 14.30 vystúpia kultúrne skupiny zo Šáre, Kerepešu, z východnej časti Peštianskej župy a spevácky zbor Pilíš. O 15.30 vyrazia pútnici k Siedmim kaplnkám, cestou sa zastavia pri kópii šaštínskej Madony, kde zaspievajú slovenskú mariánsku pieseň. O 16. hodine sa pod vedením pátera Attilu Stanca zúčastnia slovenskí veriaci na litánii v slovenskom jazyku. O 17. hodine ukončí slovenský deň omša v maďarskom jazyku.

LuNo

Linky: GALERIA