Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


A P R I L   2 0 1 1.


  

(

Škola a diskriminácia

Naša samosapráva bola jedným z organizátorov dvojdňovej Medzinárodnej mládežníckej konferencie pod názvom Škola a diskriminácia Podujatie organizovali , Nadácia pre zdravú mládež, samospráva mesta Vác a Šahy.
Pozvaní hostia boli:
 
Hlavný patronát: 

 • Prof.Dr.Berkes István - Nadácia pre zdravú mládež

Patronáti: 

 • Fördős Attila - primátor mesta Vác
 • Ján Lőwy - primátor mesta Šahy

Pozvaný prednášatelia:

 • Aáry Tamás Lajos – ombudsman školstva
 • Mudr.Peter Hunčík - výskumný ústav Šamorín
 • Ritter Ildikó vedecká pracovníčka - Štátny Kriminológický Ústav

Slovenské veľvyslanectvo zastúpil pán Metod Špaček hlavný radca.
 
Organizátori uskutočnili prieskum, oslovili 500-500 stredoškolských študentov a 40-40 učiteľov . Výsledky výskumu uverejnili s pomocou Višegrad Fundu po madˇarsky, po slovensky, po česky, po polsky.
 Na základe výsledkov prieskumu, štúdia charakteristické črty vylúčenia a diskriminácie na školách miest Vác a Šahy boli nasledovné:

 • Nie je tipické madˇarsko-slovenské nepriateľstvo, diskriminácia
 • výrazné sú predsudky na verbálnej úrovni voči Romom, tak zo strany študentov, ako aj učitelov, hoci skutočný výskyt tohto prejavu v každodennom školskom živote je príliš zriedkavý
 • študenti mesta Šahy sú tolerantnejší, priateľnejší voči vzájomnej "zaujatosti"
 • v praxi ako študenti mesta Vác, pričom žiaci mesta Vác, oveľa radšej chodia do školy a sú viac priateľnejší voči svojim učiteľom, ako žiaci mesta Šahy
 • je takiste zreteľné aj v kruhu študentov mesta Vác, ale pri študentoch mesta Šahy sa výraznešie objavuje ako dôvod vylúčenia nedostatok symbolov spotrebiteľskej spoločnosti, jednoducho povedané "viditeľná chudoba"
 • je cititeľné , dobrovoľne a nedobrovoľne zvolené vylúčenie na školách, avšak typicky nedobrovoľne zvolené vylúčenie sa pramení na dobrovoľne zvolenú okrajovosť, tzv. marginalizáciu, nepripôsobenia sa
 • na potlačenie školského vylúčenia tak v kruhu učiteľov, ako aj študentov sa jedným najčastejšie skloňovaným a spomínaným prostriedkom je nosenia školskej rovnošaty, či uniformy, vytvorenie homogonnejších školských skupín, prípadne spoločné programy s vylúčenými.