Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

 


2 0 1 1.   Á P R I L I S


  

Kirekesztés és iskola 

Önkormányzatunk is támogatója volt annak a kétnapos nemzetközi ifjúsági kortárssegítő konferenciának, melyet Kirekesztés és iskola címmel rendezett az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Vác és Ipolyság város önkormányzatai.
 
A rendezvény fővédnöke :
 • Prof. Dr.Berkes István - Egészséges Ifjúságért Alapítvány
Védnökök :
 • Fördős Attila - Vác város polgármestere
 • Lőwy János - Ipolyság város polgármestere
Meghívott előadók:     
 • Aáry Tamás Lajos – oktatási ombudsman
 • Mudr.Peter Hunčík - kisebbségi kutató Somorja
 • Ritter Ildikó tudományos munkatárs - Országos Kriminológiai Intézet
A Szlovák nagykövetséget  Metod Špaček követségi tanácsos képviselte.
 
Mintegy 500-500 diákot és 40-40 tanárt kérdeztek meg az iskolai kirekesztéssel kapcsolatban , melyet egy kiadványban tették közzé, mely magyar, cseh,  szlovák és lengyel nyelven jelent meg a Visegrádi Fund támogatásával. A vizsgálati eredmények alapján Vác és Ipolyság városok középiskoláiban az iskolai kirekesztés és diszkrimináció jellemzői a következők:
 • nem jellemző a magyar-szlovák ellentét, ellenségeskedés, diszkrimináció
 • erős mind a diákok, mind a tanárok részéről a romákkal szemben a verbális szinten megjelenő előítéletesség, habár ennek a mindennapi iskolai életben történő megnyilvánulása meglehetősen ritka
 • az ipolysági diákok toleránsabbak, elfogadóbbak egymás „másságával” szemben a gyakorlatban, mint a váciak; ugyanakkor a váci diákok jobban szeretnek iskolába járni és elfogadóbbak tanáraikkal szemben, mint az ipolyságiak;
 • az ipolysági diákok körében is észlelhető, de a váciaknál markánsabban megjelennek a kirekesztés okaként  a fogyasztói társadalom szimbólumainak hiánya, egyszerűbben a „látható szegénység”
 • az önként és nem önként választott kirekesztés is megfigyelhető az iskolában, bár jellemzően a nem önként választott kirekesztés alakul át önként vállalt marginalizációvá, kiilleszkedéssé;
 • az iskolai kirekesztés visszaszorítása mind a tanárok, mind a diákok körében az egyik leggyakrabban említett eszköz az egyenruha viselése, homogénebb iskolai csoportok , illetve a kirekesztettekkel való közös programok létrehozása volt.