Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


M Á J   2 0 1 1.


  

Rozmanité Madˇarsko - Rozmanitá Europa.

Vacovské Združenie Verejného Života usporiadala tradičné podujatie v divadelnej sále Imricha Madácha, pod názvom Rozmanité Madˇarsko - Rozmanitá Europa. V pestrom kultúrnom, programe vystúpili národnostné súbory, sólististi z Vacova a okolia (grécká, nemecká, slovenská, rusínská. ukrajínská, židovská) Slovenskú národnosť s veľkým úspechom zastúpila folklórna skupina z Čuváru v prekrásnom ľudovom kroji. Hlavným patronátom podujatia bol primátor mesta Vác Fördős Attila.  Prítomných pozdravil aj vacovský biskup : Dr. Beer Miklós