Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


J Ú L   2 0 1 1.


  

Vacovské nálady

Vo Vacove je už tradíciou, že národnostné samosprávy: grécká, nemecká, rómska, rusínska, slovenská a ukrajínská organizujú letný výtvarný tábor pod názvom: Vacovské nálady.
Pozvaný umelci sú za týždeň hosťom danej národnostnej samosprávy, tvoria v meste.
Koncom tábora sa uskutoční výstava v galerii Osvetového strediska Imricha Madácha  a každý umelec daruje  jeden obraz zo svojich diel tvorených počas svojho pobytu, alebo z ľubovolne zvolených dávnejších. Výstava sa uskutočnila v rámci veľkolepého letného podujatia Vacovské Svetské Radovánky. Výstavu slávnostne otvoril viceprimátor mesta Zoltán Mokánszky.
Tohto roku slovenskú národnosť zastúpil akademický maliar Tibor Nyilasi - kestúcky rodák ktorý žije v kanadskom Hamiltone.
Doposial vystavil svoje diela a si získal priazeň milovníkov výtvarného umenia na 54 samostatných a 69 kolektívnych výstavách v krajinách Európy i Ameriky.
V Kestúckom kostole sa nachádza jeho monumentálna mozaika hlavného oltára, znázorňujúca legendu sv. Klementa, ako i podobizne Cyrila a Metóda. Jeho diela môžeme vidieť v múzeu B. Balassiho v Ostrihome, v Maďarskej národnej galérii, v galériach v Dunajskej Strede, v Štúrove ako i v rôznych súkromných zbierkach na Slovensku, v západných krajinách Európy, ale našiel by umelcov akvarel aj v zbierke anglickej kráľovnej vo Windsori a monumentálnu mozaiku v Ministerstve zdravotníctva v kanadskom Ontariu.
Počas desať rokov viedol tu výtvarnícky tábor pre deti a mládež zorganizoval aj prvú medzinárodnú výtvarnícku dielňu Tibor Nyilaši od roku 2001 je majiteľom vyznamenania „Za Kestúc” a je čestným občanom svojho rodiska.
Výstavu si môžu záujemci pozrieť do 27-ho augusta.

 

  
 Linky: GALERIA

 


 

Vacovské Svetské Radovánky
 
Už 19 rokov posledný júlový vykend zaznejú fanfáry na hlavnom námestí mesta Vacov. Dajú na vedomie,každému, že sa začína veľkolepé podujatie pod názvom: Vacovské Svetské Radovánky.
V roku 1993 sa zrodila myšlienka v kruhu tedajšieho vedenia mesta: nech budú pripomínať Vacovské Svetské Radovánky - radosť zo života a nech slúžia na zábavu vacovským mešťanom. Program z roka na rok je bohatší, viac ako sto programov sa uskutočnilo behom troch dní. Bohatý výber umožnil, aby si každý vybral podľa svojej záľuby. Je to festival, ktorý je známy aj za hranicami nášho malebného mesta. Radovánky pripomínajú niekdajšie formy a zvyky pohostenia, kedˇ boli jarmoky, hody – kamaráti a príbuzní sa navzájom stretávali.
V programe slovenskú národnosť zastúpil ečerský folklórny súbor Zelený veniec, ktorý sa založil pred 10 rokmi s cieľom zachovať dedičstvo a pestovať tradície staroslávnej ečerskej tanečnej skupiny.
Tanečný súbor sa znovuzrodil so slovenským názvom poukazujúc aj tým silný vzťah ku kultúre predkov. Každý člen tanečnej skupiny má vlastný ečerský kroj, ale folklórny spolok dbá aj na to, aby sa nezabudlo ani na starodávny ľudový kroj. Pri tom tance rôznych regiónov predvedú v náležitnom kroji.
V repertoári majú tance z rôznych regiónov Madˇarska : maglódské , staroečerské, békéšske slovenské tance, zemplínské karičky...
Z bohatého repertoáru dostali záujemci folklóru ukážku v rámci 60 minútového programu. Napriek nepriaznivému počasiu početné obecenstvo sa kochalo v programe, prednesenom na vysokom umeleckom úrovni. Odmenili ich búrlivým potleskom.  

  
 Linky: GALERIA