Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


J Ú L   2 0 1 2.


  

Vacovské impresie

 

Osvetové stredisko Imricha Madácha vo Vacove v spolupráci s miestnou slovenskou, gréckou, rómskou, rusískou a ukrajínskou samosprávou usporiadali výstavu pod názvom Vacovské impresie.
V mene organizátorov privítali účastníkov versináže v galerii osvetového strediska predseda Slovenskej samosprávy vo Vacove Dr. Július Alt a akademický maliar Árpád Németh, ktorý požiadal o otvorenie výstavy primátora mesta Attilu Fördősa. Primátor konštatoval, že v tento deň sú prítomní svedkami mimoriadnej výstavy. Mimoriadnej nielen preto, lebo exponáty sa zrodili v ich meste a sú výsledkom týždňovej tvorivej práce umelcov, ale preto, lebo ich autori predtsavujú päť národností. S iniciatívou usporiadať tvorivé stretnutie národnostných umelcov pred niekoľkými rokmi prišli národnostné samosprávy mesta, ktoré sa dohodli, že sa spoja a pozvú do mesta svojich najlepších výtvarníkov, ktorí budú týždeň vnímať a umelecky stvárňovať atmosféru Vacova. Ich stretnutie vyvrcholí otvorením výstavy pod názvom Vacovské impresie.
Slovákov zastupoval Július Valkó, ktorý žije a tvorí v obci Banka. Okrem malirarstva ho zaujíma aj sochárstvo, Rómov zstupoval Janó Bari, Grékov Papageorgiu Szteliosz, Ukrajincov Alexander Malesh, Rusínov Inna Bariscseva

Prvý človek mesta sa im zvlášť podˇakoval za to, že splnili prosbu organizátorova jedno svoje dielo darujú Osvetovému stredisku Imricha Madácha. Vytvorili tak základ zbierky Tvorivého sztetnutia národnostných umelcov vo Vacove a tradíciu, v ktorej budú organizátori o rok pokračovať. (LUNO)

 Linky: GALERIA