Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


A U G U S T   2 0 1 2.


  

Svätoštefanské oslavy

 

Konštantínovo námesite je už tradičným dejiskom svätoštefanských osláv vo Vacove. Aj tohto roku sa tu 20-ho augusta zišli občania mesta , aby si pozreli slávnostní program pri príležitosti sviatku prvého madˇarského kráľa.
Hlavným bodom programu pretkávaného kultúrnymi vložkami bolo odovzdávanie vyznamenaní.
Ocenenie "Čestný občan Vacova"  z rúk primátora Attilu Fördősa prevzal bývalý minister obrany Lajos Fűr. Karikaturista Ferenc Sajdik sa nemohol na slávnosti osobne zúčastniť, vyznamenanie mu primátor odovzdá v inom termíne.
Ocenenie Pro urbe prevzali predseda miestnej slovenskej samosprávy Dr.Július Alt. Vedúca oblastnej Zdravotnej a hygienickej služny ANTSZ Dr. Magdolna Nagyová a hlavný tréner vacovského veslárskeho klubu Károly Rapcsák.
Zastupiteľský zbor mesta Vacov sa rozhodol udeliť vyznamenanie Pro urbe Dr.  Dr.Júliusovi  Altovi za jeho dlhoročnú činnosť, ktorú vyvíjal v záujme zachovávania tradícií, kultúry a identiti Slovákov, ktorí sa v meste usadili , ako aj v záujme vybudovania dobrých vzťahov so spriatelenými mestami Vacova.
Vdˇaka patrí celému slovenskému zboru zdôraznil Dr. Július Alt. (LUNO)