Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


S E P T E M B E R   2 0 1 2.


  

Súbeh

 

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov vypísala súbeh na podporovanie slovenskej - kultúrno - osvetovej činnosti. Finančnú podporu poskytla vláda slovenskej republiky.
Podali sme žiadost na program Slovenské Vianoce.