Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


O K T Ó B E R   2 0 1 2.


  

Slovenský deň Vacovskej diecézy
 
Slovenská samospráva Peštianskej župy, Regionálne kultúrne stredisko Osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v Ečeri a Slovenská samospráva vo Vacove usporiadali 6. októbra púť v rámci Slovenského dňa Vacovskej diecézy. Po úspešnej púti v roku 2010 sa organizátori rozhodli akciu zopakovať.
Do Vacova sa vybrali Slováci z východnej časti Peštianskej župy -z Dabašu-Šáre, Ečeru, Kerestúru (XVII. obvod Budapešti), Cinkoty, (XVI. obvod hlavného mesta) Čemeru, Malej Tarče a Kerepešu. Vo Vacove sa k nim pripojili Slováci zo Sejďu, Kirťu a Mlynkov.  Na svätej omši  boli v prekrásnych ľudových krojoch. Z Čemeru prišli aj Mariánske dievčatá, teda dievčatá chystajúce sa na birmovku, ktoré na procesii nesú sochu Panny Márie.
Slovensko-maďarskú svätú omšu vo vacovskej katedrále Panny Márie celebrovali bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, vacovský biskup Miklós Beer a vacovský pomocný biskup Lajos Varga. Biskup Haľko v homílii pripomenul prebiehajúci Rok sv. Cyrila a Metoda a začínajúci sa Rok viery, ktorého cieľom má byť prehĺbenie viery v živého Boha, ktorý je účinne prítomný v každom momente ľudského života.
Na svätej omši sa zúčastnili aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Peter Weiss, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik, predseda Slovenskej samosprávy vo Vacove Július Alt, slovenská kurátorka Správy grantov ľudských zdrojov, členka Náboženského výboru CSSM Ildika Klauszová Fúziková, zástupca predsedu CSSM Ondrej Csaba Aszódi, riaditeľka Osvetového centra CSSM Katarína Királyová a predsedníčka Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina Zuzana Szabová.
Pútnici sa potom vybrali v krojovanom sprievode k soche šaštínskej Madony pred kostolom sv Kríža, kde účastníci z Kerestúru zaspievali slovenskú mariánsku pieseň Vykvitla ruža v kerestúrskom chráme. Sprievod išiel až po biskupský palác, kde bol obed. Po približne dvojhodinovom voľnom čase pokračoval program v Osvetovom stredisku I. Madácha.   (LUNO)

   
Linky: GALERIA
  
 

Jazykový kurz
V osvetovom Stredisku Imricha Madácha 17.-ho októbra sa začal bezplatný jazykový kurz.  Prihlásilo sa 5 poslucháčov. Vedúcim je Michal Mata. 

   
Linky: GALERIA