Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


D E C E M B E R   2 0 1 2.


  

 Slovenské Vianoce
 
Tradičné Slovenské Vianoce vacovských Slovákov  mohla by byť aj symbolom spolužitia Slovákov a Madˇarov.
V radoch obecenstva okrem Vacovčanov boli hostia z Pišpeku, Jače, Čuváru, Kirti, Guty Dˇurky, Legíndu, Šápova, Sédˇu, Kóspallagu, Márianostre, Čomádu, zo Slovenska z Levíc a Šiach.
Sála vacovského osvetového strediska bolo preplnená. Spolu oslavovali Slováci a Madˇari z oboch strán hraníc v úplnom dorozumení.
Dr. Július Alt privítal hostí. Slávnostný príhovor mal aprvú sviečku  na adventovom venci zapálil Ján Detre vacovský evanjelický farár, za ním nasledoval Ján Fuzik predseda celoštátnej slovenskej samoprávy. Pán predseda blahoželal Dr. Júliusovi Altovi k 75-im narodeninám.
Za ním nasledoval Jozsef Gašparík primátor družobného mesta Dubnica nad Váhom, a primátor mesta Vác Fördős Attila.
 
Po slávnostnom akte javisko patrilo FS Vršatec z Dubnice nad Váhom ktorý vznikol v roku 1953.
Súbor Vršatec prezentuje predovšetkým duchovné dedičstvo piesní, tancov a krojov z okolia Dubnice nad Váhom. Do súčasnej podoby sa sformoval v roku 1967 a jeho tvorba je charakteristická originálnosťou pri výbere a spracovaní pôvodného folklórneho materiálu, vyznačuje sa nápaditosťou a vyjadrením životného optimizmu. So svojím programom súbor účinkuje na domácich podujatiach a festivaloch, ale precestoval prakticky celú Európu a ďalšie štáty Afriky, Ameriky, Austrálie a Ázie, kde nadšení diváci i organizátori festivalov vysoko hodnotili umeleckú úroveň a atraktívnosť vystúpení FS Vršatec.
Základom repertoáru súboru sú pôvodné tanečné čísla, vytvorené na základe národopisných výskumov v rôznych oblastiach Slovenska. Zúčastňuje sa skoro na všetkých festivaloch folklóru poriadaných počas roka na Slovensku, ako i iných príležitostných podujatiach celoslovenského významu. Počas svojej existencie súbor získal mnoho úspechov v súťažných prehliadkach a na festivaloch.
V súčasnosti súbor tvoria predovšetkým mladí ľudia rôznych profesií, ako i študenti tunajších škôl, ktorí si zamilovali folklór a tradičnú ľudovú kultúru a rozhodli sa venovať jej uchovávaniu a prezentovaniu svoje schopnosti a voľný čas.
Súbor už viackrát vystúpil vo Vacove  i tentokrát očarili obecenstvo s programom, ktorý predniesli mladistivým elánom, s úsmevom na tvári, odmenili ich búrlivým potleskom.
Na konci perfektného programu členovia súboru zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň: Tichá noc, svätá noc...Najprv po madˇarsky, potom po slovensky. Milý gest hlboko dojalo obecenstvo.
Na záver Dr. Július Alt preseda slovenskej samosprávy a členka Mária Menczerová podˇakovali súboru za vystúpenie, a zaželali každému príjemné prežitie Vianočných Sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v Novom roku.
Podujatie finančne podporovala Verejnoprospešná Nadácia Zväzu Slovákov v Madˇarsku.

   
Linky: GALERIA