Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


A P R I L   2 0 1 3.


  

Výstava fotoklubu Beseda z Otrokovíc
Slovenský jazykový kurz
  
O podujatiach v predošlom období a o plánoch na tento rok rokovali členovia Slovenskej samosprávy vo Vacove na svojom poslednom riadnom zasadnutí.
Prítomní boli predseda slovenského voleného zboru Július Alt, ďalej Mária Menczerová a Michal Mata. Zbor sa najprv zoznámil so správou o hospodárení za minulý rok, ktorý jednohlasne prijal. Ako odznelo, plány sa podarilo realizovať. Samospráva dostala na ich uskutočnenie finančné dotácie z troch miest. Podujatia podporili mestský zastupiteľský zbor, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Vo svojom referáte predseda slovenskej samosprávy J. Alt poďakoval mestu a spomenutým slovenským organizáciám za finančnú pomoc. Menšiu, zvýšenú položku z minulého roku preniesli do tohtoročného rozpočtu.
Dˇalej rokovali o akciách, ktoré sa uskutočnili v predošlých mesiacoch. V marci boli spoluorganizátormi výstavy fotoklubu Otrokovice Beseda, ktorá sa konala na radnici. Boli tiež aktívnymi spoluorganizátormi medzinárodnej konferencie nadácie Pre zdravú mládež. - Medzi občanmi Vacova je veľmi populárny aj bezplatný slovenský jazykový kurz, ktorý ešte stále trvá, jeho žiaci sú veľmi usilovní. Každý s nejakým cieľom absolvuje jazykový kurz, vynikajúcim príkladom je primátor mesta Attila Fördős, ktorý sa tiež učí po slovensky, - informoval prítomných člen slovenského zboru, vedúci kurzu Michal Mata a zároveň sa poďakoval pracovníkom osvetového strediska I. Madácha za ochotnú spoluprácu.
O vyučovaní slovenského jazyka v základnej škole hovorila poslankyňa Mária Menczerová. Ako povedala, v 3. triede Základnej školy Károlya Földváryho sa dnes učí po slovensky 17 žiakov aj vďaka tomu, že škola udržiava už desať rokov úzke styky s priateľským mestom Vacova na Slovensku v Šahách a Dubnici nad Váhom.
Na záver rokovania nastolili otázky letného umeleckého tábora a ďalších tohtoročných podujatí. Poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že do tábora pozvú umelca zo Šiah a koncom roka opäť usporiadajú veľmi populárne slovenské Vianoce.

Anita Furucz Váci Napló