Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


J Ú L   2 0 1 3.


  

Vacovské impresie

 

Vo Vacove je už tradíciou, že národnostné samosprávy : grécka, nemecká, rómska, rusínska, slovenská a ukrajínská usporiadajú letnú výtvarnú dielňu  pod názvom  Vacovské  nálady.  
Koncom tábora sa uskutoční výstava v galerii Osvetového strediska Imricha Madácha. Výstavu slávnostne otvoril viceprimátor mesta Zoltán Mokánszky. O dobrú náladu sa postaral predseda gréckej samoprávy  Sarantisz Mandzurakisz, ktorý hral na buzuki.
Na versináži hodnotil obrazy a účastníkov predstavil vacovský akademický maliar Árpád Németh.  

Tento rok slovenskú národnosť zastúpili diela Jána Muštu ( 1934- 2012)  Vdˇaka patrí synovi ktorí poskytol, aby maľby otca sme mohli vystaviť. Výstava sa uskutočnila v rámci veľkolepého letného podujatia Vacovské Svetské Radovánky.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ján Mušto sa narodil v novohradskej obci Lucina. Abslovoval vysokú školu v Jágri, kratší čas pôsobil ako učiteľ, potom sa venoval výlučne výtvarnému umeniu.Podnikol študijnú cestu do Francúzka, Talianska.Vystavoval v Szombathelyi, Nyírbátore, Székesfehérvári, Salgótajáne, na Slovensku a v rôznych novohradských lokalitách.
Bol ilustrátorom básnických zbierok Alexandra Kormoša, Márii Fazekašovej, Gregora Papučku,  a poviedok Michala Hrivnáka, či Ondreja Kníchala.
Najveľkolepejším dielom Jána Muštu je kompozícia Strom života, ktorá roky bola hlavnou ozdobou zasadacej sály CSS.

 Linky: GALERIA