Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


O K T Ó B E R   2 0 1 3.


  

Hostia vo Vacove z Otrokovíc

 

Mesto Vacov má živé kontakty so spriateľenými mesta z blízkeho a dˇalekého okolia m.i. Jäärvenpee-Fínsko, Donausingen – Nemecko, Székelyudvarhely – Rumunsko, Givatayim – Izrael, Dubnia nad Váhom a Šahy – Slovensko, Tjačev-Ukrajna Sariyer – Turecko.
Záujemci folklóru z Vácu sa stretávajú každoročne v Dubnici nad Váhom na Dubnickom folkórnom festivale. Okrem toho je živá spolupráca medzi väznicami a klubom dôchodcov, medzi dvoma základnými školami a dˇalšími civilnými organizáciami. Zamestnanci oboch strán mestského úradu sa tiež pravidelne stretávajú.
Dubnica má spriateľené mesto v Čechách – presnejšie na Morave. Je to mesto Otrokovice na západnej časti Zlínského kraja na rozhraní troch regiónov : Valašska, Slovácka a Hané. Tak v povahe obyvateľov je hanácka rozvážnosť s valašskou tvrdou pracovitosťou a slováckym temperamentom. Otrokovice je moderným primeselným sídlom, jeho rozvoj sa začínal v trinástych rokoch 20.-ho storočia s výstavbou Baťových závodov (výroba topánok). V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa otvorili aj nové pneumatikárne. Otrokovice má 19.000 obyvateľov tým je šieste najväčšie mesto Zlínskeho kraja a je centrom mikroregionu zahrnujúci obce c celkovým počtom 35.000. Svojou polohou, cestami a železničnou traťou Otrokovice je vstupnou bránou Zlínského kraja.
Toto mesto a občania vzbudilo pozornosť primátora mesta Vác Attilu Fördősa kedˇ sa stretli v Dubnici s primátorom Otrokovíc s Jaroslavom Budekom, a rozhodli sa, že spolupráca sa má rožšíriť aj s Vacovom.
Ako spoznať najlepšie jeden druhého? Pomocou kultúry. Tá je pravá a čistá cesta. V októbri minulého roku vystúpil spevokol z Otrokovíc. Na jarnom umeleckom fetiváli sa predstavil fotoklub Beseda. V rámci Vacovského Jesenného umeleckého festivalu majú výtvarníci versináž v Galerii Átrium pod názvom. „Rozumení“ Predstavili sa Karel Blažek, Pavel Kohut, Ladislav Nováček Vlado Litvin. Osobne boli prítomný : Jolana Jermelková-Shejbalová, David Medek, Jiri Parma, Emil Sláma.
Versináž, ktorá je prístupná do 22. októbra slávnostne otvorili primátor Attila Fördős poslanec a riaditeľ gimnázia z Otrokovíc Ivo Kramár. Počas svojho pobytu pozreli pamätihodnosti Vácu a mali celodenný výlet do Ostrihomu a Vyšehradu.
Večer bol koncert v divadelnej sále na 20. výročie založenia Klubu Lions. Hral vacovský symfonický orchester - dirigent Pál Farkas, klavirista Béla Szakcsi. Lakatos – laureát Kossuthovej ceny. 

 

Predseda slovenskej samosprávy Dr. Július Alt a podpredsedníčka Mária Menczerová pomáhali prekonať jazykové ťažkosti. Behom troch dní tlmočili. Sme radi, že sme spoločne strávili príjemnú chvíle v galerii potom na posedení pri bielom stole. Pevne veríme, že na budúci rok sa podpíše oficiálne spolupráca medzi mestami Vác a Otrokovice.

     
 

Vysoké vyznamenanie v Dubnici nad Váhom dr. Júliusovi Altovi
Ďalšie ocenenie pre Júliusa Alta

   
Linky: Tlač-Media


2-ho októbra sa začal bezplatný jazykový kurz s ôsmimi účastníkmi
2-ho októbra sa začal bezplatný jazykový kurz s ôsmimi účastníkmi. Kurz je každú stredu od 17-15-tej hodiny.