Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


 O K T Ó B E R   2 0 1 4.


  

Dr.H.c. Ing. Tibor Mikuš predseda Nitrianského samosprávneho kraja udelil vyznamenanie  Cyrila a Metoda Dr. Júliusovi Altovi predsedovi Vacovskej slovenskej samosprávy za dlhoročnú  slovensko-madˇarskú spoluprácu. Na tomto poli vykonanú prácu dostal toto vyznamenanie aj župný  biskup  Dr. Miklós Beer a primátor mesta Vác Attila Fördős.


Linky: GALERIA