Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


D E C E M B E R   2 0 1 4.


  

Vacovská Slovenská samospráva vo Vacove usporiadala 13-ho decembra tradičné Slovenské Vianoce v Osvetovom Stredisku Imricha Madácha ktoré  je jednak stretnutie Slovákov a je symbolom spolužitia Slovákov, Madˇarov a iných národností v našom meste.
Dr. Július Alt predseda slovenskej samosprávy privítal pozvaných hostí a obecenstvo. Slávnostný príhovor mal János Detre miestný evanjelický duchovný, ktorý zapálil prvú sviečku na adventovom venci, za ním nasledoval Gábor Hushegyi vedúci Slovenského inštitútu, János Lővy primátor družobného mesta Šahy a Attila Fördős primátor Vacova.
Po slávnostnom akte patrilo javisko FS-u Ponitran z Nitry, ktrorý vznikol v roku 1966 a v súčastnosti pôsobí pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Súbor dlhé  roky slúži záujmovej činnosti budúcich pedagógov. Po mnohé roky sa súbor formoval a nakoniec našiel svoju jedinečnosť v repertoári z oblasti Ponitria Hornej a Dolnej Nitry Tekova, Hontu. Venujú sa aj gajdošským tradíciám, ktoré vynikajú nielen vdˇaka gajdám, ale aj typickému spevnému a hudobnému štýlu. V terajšej zostave pracuje súbor od roku 2004.
FS Ponitran počas svojej existencie prezentoval svoj program na festivaloch na Slovensku a v zahraničí. Predstavil sa v Poľsku, Madˇarsku, Juhoslávii, Srbsku, Chorvatsku, Francúzsku, Tunézie Azerbajdžane, Španielsku a bolo mu udelené viacero tutulov a ocenení.
Členmi súboru sú študenti Univerzity Konštantína Filozofa, ako aj Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre a študenti nitrianských stredných skôl.
Hoci pochádzajú aj  z iných oblastí Slovenska, spája ich záujem o tradície, zvyky, piesne a tance z uvedených regionov.
Súbor vystúpil prvýkrát vo Vacove, svoj program predniesli na vysokej umeleckej úrovni, mladistivým elánom za čo ich vdˇačné obecenstvo odmenilo búrlivým potleskom.
Vedeli, že obecenstvo nebude čisto slovenské, preto prednieli aj madˇarské tance a piesne. Vdˇaka patrí aj výborným muzikantom , speváčkam ktoré očarili obecentstvo ľubozvučnými pesničkami.
Podujatia- ako aj Slovenské Vianoce- je vhodné na upevnenie priateľských stykov medzi Madˇarským a Slovenským národom. Hudba , tanec zruší neviditeľné steny. Samozrejme program usporiadame v prvom rade pre  našu národnosť. Je toto podujatie v každom roku aj stretnutie Slovákov z okolitých dedín.
Z uvedeného programu si veľmi vážili blok : vianočné vinše, koledy, staršej generácie to pripomínalo detstvo.
Na záver programu súbor spolu s obecenstvom zaspieval prekrásnu Vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc... - vzhľadom na to, že obecenstvo prezentovalo všetky národnosti žijúci vo Vacove, každý spieval na svojom jazyku.
Pevne veríme , že program Slovenské Vianoce prispeje k zachovaniu identity Slovákov v Madˇarsku.


Linky: GALERIA