Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


J Ú N  2 0 1 5.


  

Do družobného mesta Vacova z Dubnice nad Váhom zavítala skupina ciklistov, aby sa oboznámili s našim mestom a pamätihodnosťami ohybu Dunaja. Na Radnici privítal hostí primátor Attila Fördős a predseda Vacovskej slovenskej samosprávy Dr. Július Alt. Spolupráca družobných miest ponúka vzácný a   pútavý náplň pre obidvoch strán. Je to vzácny vsťah, lebo v historii Slovákov a Madˇarov je mnoho spoločných bodov a sme susedia.
Pán Primátor vyzdvihol kulturálne a turisztické hodnoti mesta. Niektoré výstavné siene sú na europskej úrovni. Hostia podali nývrh aby sme spoločne usporiadali tzv. „družobno-mestské preteky”. Dubničania radi by privítali civilné delegácie, aby sa „priemerný ľudia” lepšie spoznali.
- Máme spoločné dejiny, spoločnú súčastnosť a máme nádej, že aj spoločnú budúcnosť – skoncipovali účastníci stretnutia sme túto myšlienku a budú v zmysle toho aktívne pracovať.