Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


J Ú L  2 0 1 5.


  

Tohto roku sme organizovali tzv. Vacovský národnostný plenér už ôsmykrát, - s vernisážou výstavy diel výtvarného tábora
 Tábor usporadúvame každý rok v rámci Veselej haravary vo Vacove spolu s miestnymi samosprávami Grékov, Rómov, Rusínov a Ukrajincov. Pozývame naň výtvarníkov buď z radov danej národnosti, alebo z materskej krajiny tej-ktorej národnosti. Oni potom podľa možnosti strávia niekoľko dní v meste a namaľujú obrazy s vacovskými motívmi, alebo ak sa nemôžu zúčastniť na plenéri, vystavia u nás svoje najmilšie diela. My, Slováci, sa riadime princípom, že v jednom roku pozývame domáceho umelca a v ďalšom výtvarníka z materskej krajiny. Svoje diela u nás už vystavil nebohý Ján Muštó z Luciny, vlani sa predstavil so svojimi maľbami Július Valkó z Banky
Na vernisáži v priestoroch Osvetového strediska Imreho Madácha, ktorá sa konala v polovici júla, kurátor výstavy, akademický maliar Árpád Német informoval prítomných, že k desiatemu výročiu tábora chcú usporiadať retrospektívnu výstavu diel, ktoré účastníci plenérov darovali organizátorom. S veľkým uznaním hovoril o tvorbe Gábora Antala  grafika zo Slovenska , ktorého diela spestrujú aj jeho rodné mesto Šahy. Mladý umelec je laureátom niekoľkých prestížnych ocenení, akým je napr. Barcsayho cena. Na tohtoročnej výstave sa prezentoval o. i. ilustráciami Madáchovej Tragédie človeka.                           
(LuNo)


Linky: GALERIA

Na podujatie Vacovská Haravara prišli delegácie z družobných miest m.i. z Dubnice nad Váhom a z Otrokovíc. Členovia samosprávy im tlmočili.


Zúčastnili sme 33. -tom jubilejnom Národnostnom Dni v Teranoch.