Válasszon nyelvet :

Vyberte jazyk :

.

Magyar nyelven    Slovensky jazyk

.

  


D E C E M B E R  2 0 1 6.


  

Slovenské Vianoce
Slovenská Samospráva vo Vacove usporiadala 17.-ho decembra 2016 tradičné Slovenské Vianoce už devätnástikrát.
Folklórna skupina pôsobí v mestskej časti Nitry. Dražovce do osemdesiatých rokov minulého storočia bola samostatná obec. V skupine učinkujú všetky generácie Dražovčanov. Prezentujú ľudový odev, ktorý sa zachoval do súčastnosti v rôzných podobách (sviatočný, pracovný), mediálne neznáme ľudové piesne, charakteristické tanečné prvky, ktoré sa spievajú a tancujú dodnes. Tiež sú pozoruhodné výtvarné prejavy Dražovčanov (výšivky, šitie krojov, zhotovenie čepcov, výroba jednoduchých, pôvodných hudobných nástrojov, ktoré sa objavia v programových číslach). Spracovávali zvyky a obyčaje predovšetkým z Dražoviec.( Svadba, Svätý Urban, Betlehemská ľudová hra, priadky, regrútske piesne, Jánske piesne, hry na Lucku, Vianočné piesne a koledy).
Okrem domácich festivaloch viackrát účinkovali v Madˇarsku, Srbsku, Poľsku, Slovísku Nemecku a Česku. Program vo Vacove bol zameraný v pravom slova zmysle na predvianočné a Vianočné zvyky. Obecenstvo upútala tá atmosfera z javiska, ako predviedli krásne zvyky a najmä to, že boli zastúpené všetky generácie. Predviedli aj hry na Lucku . Sviatok svätej Lucie sa v minulosti spájal s mnohými tradíciami – dievčatá sa obliekli do bielych plachiet, namaľovali si tvár nabielo a s husími perami chodili od domu k domu a vymetali zlé sily. Dievčatá išli dole k obecenstvu, priamo im ukázali tento zvyk. Nechýbali ani priadky, krásne piesne, vinše koledy, hra na fujare a harmonike a na záver Betlehemské hry.
Obecenstvo si vážilo krásny program bolI to ozajstné a tradičné slovenské Vianoce. Na záver spoločne s obecenstvom zaspievali Tichá noc, svätá noc…
Milé prekvapenie bolo, že na konci rozdávali obcenstvu krásne vyzdobené medovníky..Linky: GALERIA